10 Cách đánh giá một thiết kế như nào là đẹp ?

By | 03/04/2018| 0 Comments
  1. Line : đường nét
  2. Color : ánh sáng/màu sắc
  3. Shape : mảng khối
  4. Space : không gian
  5. Texture : chất liệu
  6. Typography
  7. Size / scale : kích thước
  8. Dominance and Emphasis : điểm nhấn
  9. Balance : cân bằng
  10. Harmony : nhịp điệu

Leave a Comment

Your email address will not be published.