Ảo tưởng về Thiết kế thương hiệu

By | 02/10/2020| 0 Comments

Từ những lầm tưởng về logo

Dường như bất cứ một doanh nghiệp nào khi bắt tay vào xây dựng thương hiệu cũng nghĩ là phải cần có một hình ảnh thật đẹp trước mắt công chúng, và trước hết là logo. Điều này không sai, nhưng có vẻ như rất nhiều người đang bị lầm tưởng về giá trị thật sự của nó.

Nhưng về bản chất, mối quan hệ giữa logo và ý nghĩa của nó cũng tương tự như mối quan hệ giữa một khái niệm ngôn ngữ và nội hàm của khái niệm đó. Logo chỉ như một cái lọ rỗng được lấp đầy bởi các giá trị tinh thần của tổ chức mà nó đại diện. Nói cách khác, nếu tách rời ý nghĩa, một logo sẽ không còn là một logo, mà chỉ là những đường nét vô nghĩa.

Sự thành công của một logo không chỉ đơn thuần đến từ thiết kế đẹp. Mà chính sự thành công của thương hiệu mới khiến thiết kế logo ấy trở nên thành công, ngay cả khi từ đầu nó chỉ là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa.

Đến thái độ chuộng hình thức trong branding

Tôi có thể chỉ ra đây rất nhiều thương hiệu cả trong nước lẫn ngoài nước tuy logo của họ không có gì đặc sắc nhưng vẫn được nhận diện rộng rãi: WordPress, Animal Planet, Gap, Samsung… Vì để đạt được sự lớn mạnh và tầm phủ sóng rộng rãi như hôm nay, các tập đoàn và công ty này đã không ngừng nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm/dịch vụ cũng như uy tín của mình.