Tại W

1, Bảng giá sản phẩm chuẩn

  • Giá như đã ghi trong từng sản phẩm

Với việc mua sản phẩm chuẩn quý khách hàng được W cung cấp

  • thay ảnh theo yêu cầu. Với số lượng ảnh như trong file mẫu.
  • thay chữ theo yêu cầu. Với số lượng chữ như trong file mẫu.

Thông tin gửi về support@w.com.vn

2, Gói support

với khách hàng muốn cá nhân hóa sản phẩm thêm theo yêu cầu

  • Màu sắc thay đổi.
  • Thêm chữ vào thiết kế.
  • Thêm ảnh vào thiết kế.
  • Thêm số trang cần thiết kế.

Vui lòng liên hệ support@w.com.vn để được báo giá.

W cam kết mang tới cho khách hàng một dịch vụ với chất lượng sản phẩm tốt nhất cùng quy trình phục vụ nhanh chóng.

W network