Các bước cơ bản để vận hành doanh nghiệp

By | 29/05/2018| 0 Comments

 

          Với CEO phải quản trị 6 mảng: chiến lược, kinh doanh, nhân sự, tài chính, vận hành và pháp lý. Làm thế nào để CEO vận hành doanh nghiệp một cách khoa học, dựa trên các số đo doanh nghiệp?

 

         Với CEO quản lí các cấp chung bao gồm có: kinh doanh, nhân sự, tài chính, hành chính, pháp chế, sản xuất, một số doanh nghiệp thêm phòng ban chăm sóc khách hàng hay đầu tư. Mỗi phòng ban có các trưởng phòng quản lý, và CEO vận hành doanh nghiệp theo các bước.

 

        Bước 1: Mỗi CEO phải biết chính xác mình muốn gì? cụ thể là con số nào? Nếu CEO không làm chuẩn bước nào, thì CEO sẽ làm cho tất cả các bộ phận bị động. 

 

        Bước 2: Xây dựng và báo cáo mẫu cho trưởng phòng. Thường các CEO không tự báo cáo mẫu cho trưởng phòng, mà để các trưởng phòng tự báo cáo. Điều này dẫn đến các thông số sẽ không như CEO mong muốn. 

 

          Bước 3: Đọc báo cáo cuối mỗi tuần, tháng, quý, để biết chính xác sức khỏe doanh nghiệp của mình là gì. Thư ký của CEO tổng hợp tất cả các báo cáo. Nếu như các con số này bị yếu ở bộ phận nào phải xử lý bộ phận đó. CEO sẽ làm việc với trưởng phòng để họ tự đưa ra cách khắc phục, nếu không khắc phục được thì thay ngoài. Nếu như thay ngoài mà vẫn không tốt được thì lỗi ở chính nhân sự, chi phí lương, văn hóa có vấn đề, hay ở chính CEO.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.