Cách đặt tên doanh nghiệp

By | 18/05/2018| 0 Comments

 

       Lựa chọn tên công ty đang là mối quan tâm hàng đầu  của các chủ đầu tư khi có ý tưởng thành lập hoạt động kinh doanh. Tên công ty không chỉ là tâm huyết, huyết mạch của doanh nghiệp. tên công ty không chỉ thể hiện loại hình doanh nghiệp mà còn thể hiện bản sắc của doanh nghiệp.

          Theo quy định của pháp luật, tên công ty được bảo hộ về doanh nghiệp trước nhà nước ngay từ khi thành lập. Vậy làm thế nào để đặt tên công ty, mà vẫn không trùng với doanh nghiệp khác?

 

Tên công ty thể hiện 2 yếu tố:

 

1. Loại hình doanh nghiệp.

Ví dụ Công ty TNHH  hoạt động loại hình doanh nghiệp đăng kí với nhà nước.

2.  Tên riêng phân biệt với các công ty khác.

 

       Hiện nay các thông tin doanh nghiệp được đăng tải một cách công khai, minh bạch, giúp các công ty có thể cạnh tranh lành mạnh, và bảo hộ được rất nhiều vấn đề khác củ các doanh nghiệp đã tạo được sự uy tín, tránh sự nhầm lẫn, ăn theo thương hiệu đã phát triển mà trước đây chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.