Cách tổ chức hiệu quả trong doanh nghiệp

  Trí tuệ lớn tập trung vào ý tưởng, trí tuệ trung bình tập trung vào sự kiện, trí tuệ kém tập trung vào con người cụ thể   Eleanor …

Read moreCách tổ chức hiệu quả trong doanh nghiệp

Các bước cơ bản để vận hành doanh nghiệp

            Với CEO phải quản trị 6 mảng: chiến lược, kinh doanh, nhân sự, tài chính, vận hành và pháp lý. Làm thế nào để CEO …

Read moreCác bước cơ bản để vận hành doanh nghiệp

Giải pháp marketing số nào cho doanh nghiệp năm 2018

Giải pháp marketing số nào cho doanh nghiệp năm 2018 1, Google  tính gắn kết độc giả cao quảng cáo trúng đích 2, Facebook tương tác nhanh lan truyền rộng