Bán hàng Online

HomeBán hàng Online

Hiển thị tất cả 2 kết quả

See

Ra mắt sản phẩm PRO

3.000.000 

Dành cho khách hàng Mới ra mắt sản phẩm Chưa biết cách quảng bá sản phẩm mới Sản phẩm nhận được Viết bài PR sản phẩm Làm video review sản phẩm Tư vấn Booking PR báo Listing sản phẩm trên website Thời gian hoàn thành : 3 – 5 ngày làm việc Chất lượng demo […]

Kịch bản bán hàng FBPRO

1.000.000 

Dành cho khách hàng Đang bán hàng nhưng tỷ lệ chốt đơn thấp Sản phẩm nhận được Viết kịch bản bán hàng Thời gian hoàn thành : 1-3 ngày làm việc Chất lượng demo tham khảo