Menu nhà hàng thức ăn nhanh màu trắng vàng-MN24042021-040

699.000