All-in-One chomarketing

30.000.000 

Gói tổng hợp chăm sóc theo tháng cho khách hàng với dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phòng marketing của quý khách. Giúp đẩy nhanh công việc marketing

Với gói dịch vụ này :

  • Quý khách có toàn quyền tuỳ chọn số lượng từng dịch vụ miễn sao đủ số lượng yêu cầu tối thiểu.
  • Được support tư vấn 1 buổi trực tiếp ngay khi ký hợp đồng.
  • Được hỗ trợ miễn phí từ hệ thống của chúng tôi
  • Được tạo tài khoản riêng trên cổng project cho khách hàng.

Gói dịch vụ bao gồm :

Giải pháp nền tảng website

  • Gói hỗ trợ backlink
  • Gói hỗ trợ guestpost
  • Gói content

Giải pháp nền tảng Social Media

  • Gói đẩy view
  • Gói đẩy sub
  • Gói đẩy comment, seeding