Bao bì Mayonnaise màu be trắng – BB07042021-061

Thiết kế Túi Mayonaise tuyệt vời. Nó là thiết kế mát mẻ và hiện đại với yếu tố thiết kế mạnh mẽ, dễ dàng tùy chỉnh và tổ chức tốt lớp.