Booking báo 99PRO

5.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Doanh nghiệp muốn quảng bá hình ảnh rộng rãi
  • Thương hiệu muốn tạo hình ảnh uy tín trong mắt khách hàng.

Sản phẩm nhận được

  • Booking 5 đầu báo
  • Viết bài PR

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo