Content FB All-in-One

5.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Đang bán hàng facebook mà tỉ lệ chuyển đổi thấp
  • Lượt tương tác Facebook thấp
  • Không thời gian để phát triển nội dung facebook
  • Muốn tạo một thương hiệu chuyên nghiệp trên Facebook

Sản phẩm nhận được

  • Làm 30 nội dung facebook
  • Thiết kế ava cover
  • Định hướng content
  • Chụp ảnh cá nhân, sản phẩm để phát triển nội dung

Thời gian hoàn thành :

2 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo