W.com.vn

CONTENTPLAN

5.000.000 

Category
  • Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ, khách hàng mục tiêu
  • Tư vấn chiến lược phát triển Content Marketing cho doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch content
  • Quảng bá nội dung
  • Đo lường kết quả
  • Đồng hành trong suốt quá trình

Cam kết dịch vụ

  • Kế hoạch content marketing sáng tạo
  • Phù hợp với doanh ngiệp
  • Giải quyết đúng insight khách hàng
  • Giám sát – thực thi- huấn luyện

Related Product

Nơi nhập dữ liệuCONTENTPLAN
5.000.000 
Scroll to Top