contentresearch

5.000.000 

Mô tả gói:

 • Xác định số lượng nội dung và xu hướng cho ngành hàng của bạn
 • Nghiên cứu đối thủ, thị trường về những chủ đề đang hót, được tìm kiếm nhiều nhất
 • Lựa chọn từ khóa có khả năng mang lại chuyển đổi
 • Xây dựng kế hoạch content cho bạn

Cam kết dịch vụ:

 • Định hướng nội dung, thông điệp rõ ràng
 • Bộ kế hoạch content đa dạng, liên kết chặt chẽ
 • Thu hút khách hàng
 • Tăng độ uy tín cho thương hiệu
 • Bộ từ khóa cơ bản
 • Lượt tìm kiếm mỗi từ khóa trên 1000 lượt
 • Thời gian triển khai: 6 tháng

Quy trình triển khai: đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính sử dụng lâu dài của sản phẩm.

 • Bước 1: Nghiên cứu
 • Tiếp xúc khách hàng để thấu hiểu tầm nhìn và sản phẩm
 • Bước 2: Thực thi và tối ưu
 • Xây dựng giải pháp theo yêu cầu và thực thi sáng tạo
 • Bước 3: Bàn giao và hướng dẫn
 • Bàn giao toàn bộ dữ liệu gốc và hỗ trợ liên tục 6 tháng.