contentvisual

5.000.000 

 

Mô tả gói:

 • Tư vấn thiết kế content visual
 • Thiết kế infographic
 • Làm video chất lượng, có giá trị viral trên các mạng xã hội
 • Thiết kế hình ảnh thương hiệu đẹp mắt
 • Thiết kế call to action, tạo ra chuyển đổi

Cam kết dịch vụ:

 • Thu hút khách hàng tiềm năng
 • Tăng tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp
 • Tăng khả năng nhận diện thương hiệu
 • Kéo traffic về website
 • Xây dựng backlink tự nhiên 

Quy trình triển khai: đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính sử dụng lâu dài của sản phẩm.

 • Bước 1: Nghiên cứu
 • Tiếp xúc khách hàng để thấu hiểu tầm nhìn và sản phẩm
 • Bước 2: Thực thi và tối ưu
 • Xây dựng giải pháp theo yêu cầu và thực thi sáng tạo
 • Bước 3: Bàn giao và hướng dẫn
 • Bàn giao toàn bộ dữ liệu gốc và hỗ trợ liên tục 6 tháng.