Đào tạo Marketing 1-1

1.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Chưa biết gì về Marketing
  • Mới kinh doanh muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu

Sản phẩm nhận được

  • Đào tạo marketing tại nhà
  • Đào tạo theo chủ đề

Thời gian hoàn thành :

3 buổi

Chất lượng demo tham khảo