Hệ thống Congtyseo.vn

Hệ thống tự động SEO

trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

\"\"

Dành cho

Doanh nghiệp cần dịch vụ SEO, SEO Manager

\"\"

Giải quyết bài toán

Chất lượng link hệ thống, hệ thống website mạnh, Cung cấp công cụ SEO, Đảm bảo chất lượng và số lượng

\"hethongseotudong\"

Gói SEOPRO

\"seopro\"

Dành cho các từ khóa có độ khó trung bình


 • Đăng 150 bài/Website
 • 20 Content Unit/ Tháng
 • Xuất 3 báo cáo/ tuần
 • Sử dụng hệ thống 100 Website
 • Bắn 500 Autopilot


1.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo

Gói SEOVIP

\"seovip\"

Dành cho những từ khóa có cạnh tranh


10.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo

Gói SEOVVIP

\"seovvip\"

Dành cho yêu cầu lượng từ khóa lớn


 • Tư vấn 2h miễn phí một tuần
 • Chiến dịch Audit 1 lần/ Tuần/ Dự án
 • Xuất 3 báo cáo/ tuần
 • Sử dụng hệ thống 200 Website
 • Bắn 500 Autopilot
 • Hỗ trợ đào tạo, training trực tiếp


10.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo

Gói SEODaotao

\"seodaotao\"

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.


10.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo

Gói SEOSetup

\"seosetup\"

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.


10.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo