Kế hoạch YoutubePRO

3.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Thương hiệu mới tạo lập kênh youtube muốn có định hướng nội dung rõ ràng
  • Muốn tạo kênh youtube riêng nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Sản phẩm nhận được

  • Kế hoạch làm content
  • Các công cụ làm content
  • Ý tưởng nội dung
  • Đào tạo làm nội dung

Thời gian hoàn thành :

3-5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo