Landingpage khóa học PRO

3.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Diễn giả muốn giới thiệu khoá học đến nhiều học viên hơn
  • Diễn giả chưa có landingpage để quảng bá khoá học
  • Diễn ra không biết cách dựng và viết bài sao cho thu hút trên landingpage

Sản phẩm nhận được

  • Landingpage diễn giả giới thiệu khóa học
  • Thiết kế và chụp ảnh

Thời gian hoàn thành :

2-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo