Landingpage sản phẩm PRO

3.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Chưa có landingpage để giới thiệu sản phẩm
  • Không biết dựng và viết landingpage như thế nào để thu hút khách hàng

Sản phẩm nhận được

  • Viết bài landingpage giới thiệu sản phẩm
  • Thiết kế hình ảnh
  • Tạo lập landingpage

Thời gian hoàn thành :

2 – 3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo