W.com.vn

Nghiên cứu đối thủ WebPRO

1.000.000 

Category Tags ,

Dành cho khách hàng

  • Doanh nghiệp muốn tìm hiểu cách thức kinh doanh hiệu quả của đối thủ
  • Doanh nghiệp bán hàng trên website nhưng tỉ lệ chuyển đổi không cao

Sản phẩm nhận được

  • Phân tích website đối thủ
  • Bảng đề xuất kế hoạch triển khai nội dung website

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

 

Related Product

Nơi nhập dữ liệuNghiên cứu đối thủ WebPRO
1.000.000 
Scroll to Top