NV1DH1000037 – Tem nhãn dầu thực vật thiết kế tinh tế

199.000 

Loại sản phẩm: Tem nhãn

Hình dáng: Vuông

Kích thước:

Màu sắc: Xanh, trắng, đen

Số trang:

Mức giá

Phong cách: Tinh tế, độc đáo