NV2F1000016 -video thời trang 02

699.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Thời trang

Thời gian: 41s

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Đơn giản, tinh tế

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: