NV3F1000020 -Video Doanh nghiệp Hi Tech Corporate Slideshow

699.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Kinh doanh

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: