NV3F1000048 – Brush slideshow thể thao giải trí

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Thể thao, giải trí

Thời gian: 28s

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại, trẻ trung

Chuyển động: Bình thường

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: 249.000 VNĐ