NV3F1000075 – Video 20794122 the slideshow

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Giáo dục

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại, trẻ trung

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: