NV4F1000009 -video event ht

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Tổ chức – Sự kiện

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách:

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá:

Got something to discuss?