NV4F1000029 – Video trailer game

699.000 

Loại video: Product Promotion

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 30s

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: