NV5F1000019 – Video TVC Website

249.000 

Loại video: Product Promotion

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 2 phút 21s

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại

Chuyển động: Trung bình

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá:

Got something to discuss?