Phát triển tương tác FB PRO

2.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Đang bán hàng facebook mà tỉ lệ chuyển đổi thấp
  • Facebook của thương hiệu có lượt tương tác thấp

Sản phẩm nhận được

  • Làm nội dung theo trending có tương tác cao
  • Làm video từ ảnh
  • Chế video từ nguồn có sẵn

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\" \"\" \"\"

Link tham khảo:

  • https://bit.ly/3jNTgpJ
  • https://bit.ly/36avo7o
  • https://bit.ly/3hutWSv