PhotoPRO99

3.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Thương hiệu muốn quảng bá sản phẩm
  • Không biết cách chụp ảnh sản phẩm đẹp
  • Mới tạo thương hiệu muốn tăng độ uy tín

Sản phẩm nhận được

  • Chụp ảnh sản phẩm
  • Chụp ảnh thời trang

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

  • Chụp ảnh sản phẩm
\"\" \"\" \"\"
  • Chụp ảnh thời trang
\"\" \"\" \"\"