Loại sản phẩm: poster

Ngành nghề: Quảng cáo

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Kích thước: 1124 x 1587

Màu sắc: Nâu, hồng

Số trang: 1

Mức giá: 199.000đ

Phong cách: Hiện đại

 

Got something to discuss?