Loại sản phẩm: poster

Ngành nghề: Quảng cáo

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Kích thước: 1667 x 2364

Màu sắc: Đen, hồng

Số trang: 1

Mức giá: 199.000đ

Phong cách: Hiện đại

Got something to discuss?