W.com.vn

Ra mắt sản phẩm PRO

3.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Mới ra mắt sản phẩm
  • Chưa biết cách quảng bá sản phẩm mới

Sản phẩm nhận được

  • Viết bài PR sản phẩm
  • Làm video review sản phẩm
  • Tư vấn Booking PR báo
  • Listing sản phẩm trên website

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

Related Product

Nơi nhập dữ liệuRa mắt sản phẩm PRO
3.000.000 
Scroll to Top