Sản xuất YoutubePRO

5.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Mới xây dựng kênh youtube muốn có video nền
  • Chưa có ý tưởng về video youtube

Sản phẩm nhận được

  • Làm video trên Youtube
  • 5 kiểu format phổ biến
  • 15 video/1 tháng

Thời gian hoàn thành :

1 tháng

Chất lượng demo tham khảo