Seeding FB trust

500.000 

Dành cho khách hàng

  • Muốn tăng tỉ lệ chuyển đổi từ bài viết facebook
  • Muốn tạo phễu câu khách hàng cho từ bài viết facebook

Sản phẩm nhận được

  • Tăng like Facebook từng bài viết tối thiểu 50.
  • Tăng comment vào mỗi bài viết

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\"

 

\"\"

 

\"\"

Link tham khảo:

  • https://bit.ly/3jyyR7E
  • https://bit.ly/3wgr3dn
  • https://bit.ly/3AkD4C1