Slide show video Trung tâm y tế -SS15042021-30546812

699.000 

Tính năng dự án

• AE CC15 trở lên

• Biểu thức được phổ cập hóa

• Độ phân giải Full HD

• Bao gồm Tệp trợ giúp

• Hơn 55 biểu tượng y tế

• Cấu trúc mô đun

• Ảnh hoặc video

• Dễ sử dụng

• Kiểm soát màu sắc dễ dàng

• Không cần plug-in

• Phông chữ – Simvoni