Loại sản phẩm: Standee

Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chữ nhật

Kích thước: 1701 x 4536

Màu sắc: Đỏ, vàng

Số trang: 1

Mức giá: 199.000đ

Phong cách: Hiện đại

Got something to discuss?