Tạo lập Facebook PRO

1.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Muốn xây dựng thương hiệu trên FB nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

Sản phẩm nhận được

  • Thiết kế avatar
  • Thiết kế cover
  • Hoàn thiện thông tin
  • 1 bản định hướng content
  • 5 bài content

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo