Tạo lập Thương hiệu PRO

5.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Cá nhân khởi nghiệp chưa biết cách tạo lập thương hiệu chuyên nghiệp
  • Doanh nghiệp chưa có thương hiệu rõ ràng
  • Muốn tạo được uy tín trong mắt khách hàng

Sản phẩm nhận được

  • Chọn tên thương hiệu
  • Thiết kế logo
  • Thiết kế website
  • Tạo lập fanpage

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\" \"\" \"\" \"\"