Tạo lập TiktokPRO

5.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Cá nhân, doanh nghiệp muốn phát triển thương hiệu trên nền tảng tiktok

Sản phẩm nhận được

  • Lập kênh tiktok
  • Kế hoạch nội dung
  • Hướng dẫn sản xuất
  • Kịch bản cụ thể

Thời gian hoàn thành :

1 – 3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo