Thiết kế standee căn hộ cao cấp NV1DH1000023

699.000