Thương hiệu cá nhân FBPRO

5.000.000 

Dành cho khách hàng

Cá nhân muốn xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín trên facebook

Sản phẩm nhận được

  • Định hướng tính cách
  • Định hướng nội dung
  • Thiết kế ava cover
  • Thiết kế content
  • Seeding

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo