Tối ưu hóa YoutubePRO

3.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Đang tạo lập thương hiệu trên youtube mà tỉ lệ view, subcrise thấp
  • Mới tạo lập youtube muốn đẩy SEO tăng lượt view, subscire
  • Muốn đẩy video lên top

Sản phẩm nhận được

  • Tối ưu tiêu đề, mô tả
  • Xây dựng backlink
  • Đẩy view

Thời gian hoàn thành :

1 – 3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo