Tư vấn theo giờ PRO

,

Tư vấn theo giờ PRO

2.000.000 

& Free Shipping
Guaranteed Safe Checkout

Dành cho khách hàng

  • Cá nhân khởi nghiệp muốn học về marketing
  • Doanh nghiệp muốn học về marketing để tăng doanh thu bán hàng

Sản phẩm nhận được

  • Tư vấn marketing 2 tiếng
  • Slide thuyết trình giải pháp

Thời gian hoàn thành :

2h

Chất lượng demo tham khảo

Tư vấn theo giờ PRO
2.000.000 
Scroll to Top