Vẽ nhân vật FB-content PRO

4.500.000 

Dành cho khách hàng

Doanh nghiệp muốn xây dựng nhân vật thương hiệu độc đáo, chuyên nghiệp

Sản phẩm nhận được

  • Khách hàng thích content vẽ tay sáng tạo toàn bộ
  • Tạo nhân vật riêng
  • Sáng tạo câu chuyện theo trending
  • 10 câu chuyện

Thời gian hoàn thành :

5 – 7 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo:

https://bit.ly/3wcIZWy