Video FB PRO

2.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Đang bán hàng facebook mà tỉ lệ chuyển đổi thấp
  • Thu hút dược nhiều khách hàng hơn
  • Muốn có nội dung chất lượng trên trang facebook bán hàng

Sản phẩm nhận được

  • Làm 10 video facebook
  • Video sáng tạo riêng theo các format khác nhau
  • Video nội dung sáng tạo hợp trending

Thời gian hoàn thành :

5 – 7 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\" \"\" \"\"

Link tham khảo:

  • https://bit.ly/3jB7HgK
  • https://bit.ly/3hutWSv
  • https://bit.ly/3xcFLUe