Video giới thiệu công ty VC001

699.000 

Loại video: Video thương hiệu

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: Dưới 10 phân cảnh

Phong cách: Trẻ trung

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: Sử dụng máy quay chuyên dụng, VFx

Mức giá: