Video giới thiệu về dịch vụ làm phim kỷ yếu Lamphim.vn Đ003

249.000 

Loại video: Video kỷ yếu

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Trẻ trung

Chuyển động: Nhanh

Dạng sản xuất: Sử dụng máy quay chuyên dụng, VFx

Mức giá:

Got something to discuss?