Video intro thời trang Đ005

699.000 

Loại video: Video thương hiệu

Ngành nghề: Mọi thương hiệu

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: Dưới 10 phân cảnh

Phong cách: Sang trọng

Chuyển động: Nhanh

Dạng sản xuất: Sử dụng máy quay chuyên dụng, Vfx

Mức giá: